ἑξήκοντα

ἑξήκοντα (
A

ϝεξ- SIG56.30

(Argos, v B. C.)), οἱ, αἱ, τά, indecl., sixty, Il.2.587, etc.; οἱ ἑ., a college of γελωτοποιοί at Athens, Telephan. ap. Ath.14.614d.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἑξήκοντα — sixty indeclform (numeral) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εξήκοντα — οι, τα βλ. εξήντα. [ΕΤΥΜΟΛ. < Fεξ ή κοντα, όπου το η ερμηνεύεται αναλογικά προς τον τ. πεντήκοντα, πρβλ. και εβδομ ήκοντα, ενενήκοντα. Το νεοελλ. εξήντα < εξήκοντα, πρβλ. πενήντα < πεντήκοντα] …   Dictionary of Greek

 • ἐξήκοντα — ἐξήκω to have reached pres part act neut nom/voc/acc pl ἐξήκω to have reached pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑξηκοντά — ἑξηκοντάς the number sixty fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐξήκοντ' — ἐξήκοντα , ἐξήκω to have reached pres part act neut nom/voc/acc pl ἐξήκοντα , ἐξήκω to have reached pres part act masc acc sg ἐξήκοντι , ἐξήκω to have reached pres part act masc/neut dat sg ἐξήκοντι , ἐξήκω to have reached pres ind act 3rd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑξήκονθ' — ἑξήκοντα , ἑξήκοντα sixty indeclform (numeral) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑξήκοντ' — ἑξήκοντα , ἑξήκοντα sixty indeclform (numeral) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Number of the Beast — For other uses, see Number of the Beast (disambiguation). The number of the beast is 666 by William Blake. The Number of the Beast (Greek: Άριθμὸν τοῦ θηρίου, Arithmon tou Thēriou) is a term …   Wikipedia

 • Griechische Zahlwörter — Griechische Zahlwörter, die zumeist über das Lateinische aus dem Altgriechischen vermittelt wurden, sind wie Präpositionen Wortbestandteil vieler deutscher und internationaler Fach und Lehnwörter. Zur Zahlenschreibung der antiken Griechen siehe… …   Deutsch Wikipedia

 • Nombre de la Bête — Papyrus 115, La flèche rouge indique ΧΙΣ (616), le nombre de la Bête Le nombre de la Bête ou chiffre de la Bête[1] est contenu dans l Apocalypse de Jean, au chapitre 13, verset 18. Ce nombre est …   Wikipédia en Français

 • Число зверя — …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.